3 tips til prøven i kulturfag – Lærerbloggen
Læs videre

3 tips til prøven i kulturfagene

Niels Peter Nielsen er kulturfagsredaktør hos Clio. Han mener, at det er en god idé at sætte fokus på 3 delelementer i forberedelserne til prøven i kulturfag.

Foråret i 9. klasse går altid hurtigere, end man tror. Før man får set sig om, er der ikke flere undervisningstimer tilbage. Projektopgaven, ferier og helligdage gør et stort indhug i den sparsomme tid, der er til rådighed i de små fag. Derfor kan det være en god idé at sikre sig, at eleverne er fortrolige med arbejdsformen til prøven i kulturfag.

Med én eller to lektioner om ugen i de forskellige kulturfag kan det være vanskeligt at øve prøveforløbet i sin helhed. Men her er tre tips til, hvilke delelementer du med fordel kan sætte fokus på:

Problemstilling

Arbejdet med problemstillinger er centralt i alle tre kulturfag – både i den daglige undervisning og til prøven. Lad eleverne øve sig i at formulere problemstillinger ud fra emner, temaer eller kilder. Saml op i fællesskab, og tal om, hvad der kendetegner den gode problemstilling. I kan fx gøre det, når I starter eller afslutter et undervisningsforløb.

Kilder og problemstillinger

Som en del af prøven i kulturfag skal eleverne udvælge og anvende kilder. Selvom Kristian Erslev nok var blevet stolt, hvis eleverne dissekerede hver kilde med 20 spørgsmål, er det ikke at anbefale. Lad dem i stedet øve sig i, hvordan de belyser problemstillinger ved hjælp af kilder.

En afgørende pointe er, at én kilde kan sige noget, men ikke alt. Hvad de mere præcist kan udlede af en kilde, skal kildekritikken hjælpe dem med at vurdere.

Produkt

Kravet om et produkt giver mulighed for kreativ udfoldelse. For at give eleverne de bedste forudsætninger kan det være en god idé, hvis de i de kommende måneder begynder at sammentænke produkt med de emner og temaer, I arbejder med.
Lad dem evt. udarbejde skitser til, hvordan et produkt ser ud. De skal naturligvis hele tiden have for øje, at produktet ikke skal stå alene, men skal understrege en faglig pointe. De skal ville noget med deres produkt.

Deltag i gratis workshop

Brug en eftermiddag med Dennis, der er  formanden for Falihos, og med Clio, og bliv klogere på, hvordan du kan forberede dine elever til prøven i samfundsfag, historie og kristendomskundskab. Arrangementet er gratis og finder sted i både København og Aarhus i marts.

Læs mere, og tilmeld dig her

Del artiklen

Kommentarer