5 digitalfaglige kompetencer vi er nødt til at lære vores børn - Lærerbloggen
Læs videre

5 digitalfaglige kompetencer vi er nødt til at lære vores børn

Ann-Birthe Overholt Nicolaisen er it-didaktisk konsulent hos Clio. Her giver hun sit bud på, hvilke digitalfaglige kompetencer der er så vigtige, at de bør have deres eget fag i folkeskolen.

Det digitale er kommet for at blive.

Og der bliver nok ikke mindre af det i hverken vores eller elevernes liv i fremtiden.

Vi skal derfor ruste eleverne til både at blive stærke digitale brugere og skabere, og vi skal i undervisningen både afspejle og udfordre elevernes digitale hverdag.

Jeg synes, der er nogle kompetencer, som ikke kun har sin plads i andre fag, men som er særligt digitalfaglige. Nogle kompetencer, som har deres egen faglighed, og som fortjener at få deres egne fagtimer, faglærere og ikke mindst fagmål.

Følgende fem kompetencer har vores børn brug for – både nu og i fremtiden:

1: Deltage i digitale fællesskaber

Eleverne skal blive kompetente i at kunne deltage, navigere og kommunikere reflekteret og kritisk i de digitale fællesskaber, som deres hverdag er indsovset i.
For at kunne gøre det skal de blandt andet have viden om online navigationsmuligheder og sikkerhedsindstillinger og kende til egne og andres juridiske rettigheder på internettet.

2: Anvende digitale læsestrategier

De skal være kompetente i at søge målrettet og kritisk efter information på internettet. Det betyder, at de skal kunne anvende digitale læsestrategier i deres læsning af digitale tekster. Læsestrategier, der blandt andet tilgodeser de digitale teksters hierarkiske struktur og web 2.0’s komplekse afsendertyper.

3: Forstå digitale teknologiers grundkonstruktion

Eleverne skal have en teknologisk forståelse for, hvad de forskellige komponenter i en computer bruges til. Både i forhold til hardware og software. Dermed opnår de en viden om forskellige teknologiske metoder, der findes til at løse virkelighedsnære problemer i deres hverdag.

4: Skabe innovative digitale løsninger på virkelighedsnære problemer

De skal kunne eksperimentere og turde fejle med digitale værktøjer i en skabende og innovativ proces og have viden om de delelementer, der er i en sådan digital produktudvikling.

De skal kunne arbejde med simple algoritmer og programmeringer i en meningsfuld sammenhæng ved at kunne formulere et problem og udtrykke dets løsningsmuligheder, så en computer kan handle derefter. Det skal de kunne for at opnå en viden om, hvordan de selv kan være medskabere af den digitale virkelighed, de lever i.

5: Reflektere over de digitale teknologiers betydning for samfundet

De skal kunne forholde sig reflekteret til den digitale udvikling og historie og dermed også kunne forholde sig til de digitale teknologiers anvendelse og samfundsmæssige betydning i nutiden og i den fremtid, de går i møde.

Del artiklen

Kommentarer