Et barn er født i Bethlehem level 2 - Lærerbloggen
Læs videre

Et barn er født i Bethlehem level 2

Marie Lassen er lærer på Friskolen i Hinnerup – her kommer hun med tanker om ældre litteratur og nye apps.

På min skole har vi hver morgen morgensamling, hvor hele skolen mødes og starter dagen sammen. I december sang vi traditionen tro alle de gode julesange, og en morgen havde vores nyeste unge lærerskud på stammen valgt julesalmen ”Et barn er født i Bethlehem”.

Da vi kom til strofe 5, som lyder “Forvunden er nu al vor nød …”, sang børnene lystigt: “Forsvunden er nu al vor nød …”. Det gjorde jeg faktisk også selv – og jo egentlig meget logisk. Jeg smilede ved mig selv, og resten af morgensamlingen brugte jeg på at gruble over følgende spørgsmål: Er ældre sange som “Et barn er født i Bethlehem” på vej ud af børns bevidsthed? Vil de overhovedet kunne finde mening i noget så ældgammelt? Og er sangene for langsomme og med for lidt “Disney Channel-tempo” til, at børnene tager dem til sig? Hvordan sikrer vi, at de lærer de gamle sange og salmer at kende og forstår dem, selvom de måske ikke lige tiltaler dem?

Et barn er født i Puppet Pals

Måske er det netop her, vi i skolen har et særligt ansvar og en særlig mulighed. Er det ikke her i skolen, man kan og skal noget andet og være et alternativ til Disney Channel-tempoet? Det mener jeg bestemt. Men som med alt andet skal vi fange eleverne der, hvor de er. Derfor besluttede jeg mig for at lave et undervisningsforløb netop til den gamle salme “Et barn er født i Bethlehem” i et lækkert mix med appen Puppet Pals.

Appen Puppet Pals er et moderne dukketeater. Her kan man vælge karakterer og baggrundstæpper – og selv lægge egne karakterer og baggrunde ind. Man kan så efterfølgende lave dukketeateret til en lille film, hvor man styrer karaktererne og lægger lyd til. Appen er meget brugervenlig, og store såvel som små vil nemt kunne gå i gang med arbejdet i appen ud fra meget få instruktioner.

Mit forløb havde ud fra mine ovenstående tanker følgende mål: Eleverne skulle i forløbet opnå kendskab til ældre litteratur, de skulle kunne forstå og gengive indholdet, og der skulle være en praktisk/kreativ dimension, som skulle fungere som “bro” mellem børnene og de gamle tekster.

Skønne og humoristiske salmemusikvideoer

Efter en længere samtale om indholdet i salmen fik eleverne til opgave at fremføre et lille dukketeater til salmen. Faktisk en slags salmemusikvideo. Den kreative del kom bl.a. ind, i og med at den første opgave lød på, at eleverne i collage i billedkunst skulle fremstille de karakterer og baggrundstæpper, som skulle indgå i salmemusikvideoen. Det kom der mange skønne og humoristiske udgaver af Jesusbarnet og de tre vise mænd ud af. Derefter skulle de indspille dukketeateret og til slut vise det for klassen. Man kunne sagtens lave det med både de store og de små elever eller i et samarbejde på tværs af årgange.

For mig at se er det væsentligt stadig at holde fast i at synge de gamle salmer og lade børnene møde ældre litteratur, men vi må ikke glemme at snakke med børnene om det og give dem mulighed for, på deres niveau, at kunne forstå de gamle sager og bygge bro sammen med dem. Appen er her broen til de gamle tekster og tilføjer dermed et nyt ”level” til den gamle salme. Det er gammelt, der møder nyt, og næste år vil vi alle synge julen ind med “Forvunden er nu al vor nød”.

Del artiklen

Kommentarer