Børns rettigheder skal synliggøres og fejres i undervisningen - Lærerbloggen
Læs videre

Børns rettigheder skal synliggøres og fejres i undervisningen

Tina Rostock er tidligere lærer og redaktør på Samfundsfaget hos Clio.

Fredag d. 18. november er det Børnekonventionens 27-års fødselsdag – også kaldet Børnerettighedsdagen. Det er en oplagt anledning til at arbejde med FN’s Børnekonvention i både samfundsfag og historie.

FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne er et af kanonpunkterne i historie, og i den forbindelse er børns rettigheder og Børnekonventionen en vedkommende indgangsvinkel for eleverne. I samfundsfag er det også relevant at inddrage FN’s Børnekonvention i arbejdet med internationale organisationer og menneskers rettigheder.

4 sider med gode forslag til undervisningen

Flere organisationer tilbyder kvalificerede forslag til undervisning i netop børns rettigheder og Børnekonventionen. På deres hjemmesider kan man som lærer hente inspiration eller benytte sig af det udmærkede undervisningsmateriale, som organisationerne har udviklet. Her følger nogle eksempler på sider, jeg kan anbefale:

UNICEF:

https://www.unicef.dk/tema-boernekonventionen

Red Barnet:

http://megafonen.redbarnet.dk/Materialer-til-Børnerettighedsdagen.aspx?ID=4593

Børnerådet:

http://www.boerneraadet.dk/materialer/materialer-inddelt-i-temaer/fns-boernekonvention

Amnesty International:

http://amnesty.dk/undervisning/bestil-undervisningsmaterialer/boernekonventionen

Børn og unge skal kende deres rettigheder

Arbejdet med børns rettigheder i undervisningen er vigtigt. Ikke så meget på grund af kanonpunkter eller færdigheds- og vidensmål, men fordi mange børn og unge ikke kender deres rettigheder.

En god indsigt i egne rettigheder kan være med til at styrke elevernes udvikling af og fornemmelse for egne personlige grænser. Det kan støtte dem i deres videre færd og forberede dem i eventuelle fremtidige møder med grænseoverskridende adfærd, fx mobning.

Del artiklen

Kommentarer