En guldgrube af onlinekurser for natur/teknologi-lærere
Læs videre

En guldgrube af korte onlinekurser til natur/teknologilærere

Gry Riemann er tidligere lærer og nuværende redaktør på NaturTeknologifaget hos Clio. Hun har haft stor glæde af et website med gratis onlinekurser for naturfagslærere.

Hvad er det unikke ved naturfagene, og hvordan introducerer vi eleverne for det i indskolingen og på mellemtrinnet? Det er to særdeles relevante spørgsmål for natur/teknologilæreren. Klog på Naturfag er en løsning til de natur/teknologilærere, der har lyst til at blive lidt klogere på det særegne ved naturfagene og deres didaktik. Her er der gratis onlinekurser at hente om den naturfaglige metode, de naturfaglige begreber, det praktiske og undersøgende arbejde og meget mere.

Korte selvstudier for lærere

Klog på Naturfag er tænkt som korte selvstudier til lærere. Den sparsomme forberedelsestid levner ikke meget tid til fordybelse, så her er der tænkt i korte kurser med små videoer, små præsentationer og relevante øvelser. De kan både laves individuelt og af to natur/teknologikolleger, eller de kan afprøves i klasseværelset. Det hele er frivilligt, så du kan snuppe lige præcis den del af et kursus, du er interesseret i. Og så kan du se videoerne, lave øvelserne osv., når det lige passer ind mellem møder, skole-hjem-samtaler og alt det andet, der fylder i hverdagen.

Konkrete idéer til formidling af naturfaglige begreber

Et eksempel er kurset “Arbejd bevidst med indlæring af naturfaglige begreber”. Det varer i alt ca. 1,5 time og kan deles op i små dele af kort tids varighed. I kurset får du præsenteret relevant teori om emnet kort og præcist. Der gives også konkrete idéer til, hvordan arbejdet med de naturfaglige begreber naturligt kan indgå i den daglige undervisning. Det er anvendeligt og hurtigt gennemført, og indholdet er overskueligt og indbydende præsenteret.

Notatteknikker til arbejdet med naturfaglige begreber

På NaturTeknologifaget har vi mange konkrete redskaber, der kan understøtte Klog på Naturfag-kursernes faglige indhold, og som kan anvendes direkte i undervisningen. Her får du fire eksempler på notatteknikker, der er særligt anvendelige i naturteknologiundervisningen til arbejdet med de svære naturfaglige begreber:

 • Forgrening
  Notatarket er et udfyldningsark, hvor eleverne sorterer begreber i over- og underbegreber. Det kan fx være at sortere begreberne konstruktion (overbegreb), broer og domer (underbegreber), hængebro, gitterdragerbro og buebro (underbegreber til ”broer”) osv.
 • Tegneserie
  Her tegner eleverne en proces. På denne måde viser de, at de har forstået de begreber og det faglige indhold, der arbejdes med. Tegneserien kan fx vise, hvordan øjets sanseindtryk bliver til et billede i hjernen, eller hvordan en plantes livscyklus er.
 • Sammenligningsnotatark
  Eleverne placerer begreber om fx nåletræer og løvtræer i dette notatark, og dermed viser de deres forståelse af de naturvidenskabelige begreber.
 • Årsag-følge-virkning
  Dette notatark er velegnet til at illustrere kausalitet. Det kan fx være at beskrive, hvordan vand bliver til damp eller følgerne af den menneskeskabte drivhuseffekt. Notatarket får eleverne til at arbejde med og forholde sig til deres egen forståelse af de naturfaglige begreber.

Der er meget inspiration at hente i Klog på Naturfag – både for den ikke-linjefagsuddannede natur/teknologilærer og for den erfarne natur/teknologilærer. Og når du har suget til dig af den spændende teori og de gode idéer, så er det bare at hoppe ind på NaturTeknologifaget og plukke aktiviteter, notatark og arbejdsstrukturer, der kan hjælpe til at udføre teorien fra kurset i praksis.

Del artiklen

Kommentarer