3 aktiviteter: Arbejd med engelsk grammatik gennem leg og hverdagssituationer
Læs videre

3 aktiviteter: Arbejd med engelsk grammatik gennem leg og hverdagssituationer

Maja Hansen er digital redaktør på Clios læringsportal Engelskfaget. Her giver hun tre bud på, hvordan du kan arbejde med grammatiske emner gennem leg og hverdagssituationer.

Grammatik. Nogle elever elsker det, andre har et mere anstrengt forhold til systemerne – eller manglen på samme. Engelsk grammatik har nemlig mange mærkværdigheder og undtagelser, men det er netop også det, der gør det sjovt at arbejde med.

Her giver jeg tre bud på arbejdsformer, der på legende vis motiverer eleverne og får grammatik og kommunikation til at spille sammen.

Aktiviteterne er ment som et kort afbræk fra den øvrige undervisning. Formålet er, at eleverne bruger sproget aktivt og så at sige glemmer, at de træner grammatik.

De henvender sig til mellemtrinnet og start udskoling, men de er fleksible, så du som lærer selv kan tilpasse sværhedsgraden.

1: “I would like a piece of that delicious uncountable noun”

Mon ikke, at de utællige navneord glider lidt bedre ned, hvis de serveres med kage? For at kunne forstå en opskrift er det nødvendigt at have kendskab til uncountable nouns.

I aktiviteten Chocolate Mud Cake skal engelskklassen en tur i køkkenet. Kageopskrifter fungerer godt til at forstå de utællige navneord, fordi mange af ingredienserne netop ikke kan tælles, fx salt, mel og sukker. I stedet vil opskriften diktere ”5 cups of flour, 2 cups of sugar” osv.

Eleverne starter i grupper med at læse opskriften igennem og identificere alle de utællige navneord. Dernæst skal de på tur forklare, hvilke ingredienser der er utællelige, og hvordan man kan se det.

Når kagen er færdigbagt, og I får stillet lækkersulten, kan eleverne forklare til hinanden, hvad uncountable nouns er, og give hinanden feedback på deres forklaring.

2: Catch a Verb

Uregelmæssige verber …

… som navnet antyder, kan det være svært at finde logikken, og det er derfor en god idé at lære de mest almindelige udenad.

At komme derhen, hvor de drilske verber sidder på rygraden, er en proces. Det kræver træning og gentagelser. Desværre er gentagelser ikke umiddelbart det, som får eleverne til at klappe i hænderne af begejstring. I processen med at huske verberne kan I derfor med fordel lege Catch a Verb.

Det eneste, I har brug for, er en bold eller en anden let ting, I kan kaste med.

Den, som bolden bliver kastet til, siger et uregelmæssigt verbum højt og kaster derefter bolden videre. Det samme verbum må ikke siges to gange, så instruér eleverne i, at de skal tænke på forskellige uregelmæssige verber, mens de venter på bolden.

Får man sagt et regelmæssigt verbum eller et uregelmæssigt verbum, der allerede er nævnt, er man ude af legen.

3: I will teach you how to eat kids

Kommaets første regel er, at man skal undgå misforståelser. Men misforståelser er sjove, og tegnsætning på engelsk kan være tungt stof.

Ved at arbejde med de misforståelser, der kan opstå ved forkert brug af komma, motiverer man eleverne, og de finder hurtigt ud af, hvor stor en forskel et komma kan gøre – og hvordan man på skrift kan udtrykke dét, man i mundtlig kommunikation ville udtrykke gennem intonation, tone og små pauser.

I aktiviteten Comma Misunderstandings får de en liste med sætninger. Nogle af sætningerne går igen, men kommaet er sat forskelligt. Med deres sidemakker skal de diskutere forskellen på sætningerne, eller hvorfor sætningen er forvirrende.

Dernæst skal de selv gå på jagt på internettet efter sjove eksempler på manglende og/eller misvisende kommaer. Det er de som oftest rigtig gode til, og selv eleverne bliver overrasket over, hvor mange virksomheder der har sparet deres korrekturlæser væk til fordel for et flot skilt.

Når de til slut præsenterer deres eksempler for hinanden i grupper og forklarer, hvilken forskel et komma eller anden tegnsætning kunne gøre, så har de fået sig lidt af en øjenåbner!

Del artiklen

Kommentarer