Bør vi undervise i engelsk som et lingua franca? - Lærerbloggen
Læs videre

Bør vi undervise i engelsk som et lingua franca?

Alt for ofte vurderer vi elevernes sproglige korrekthed gennem britiske eller amerikanske briller. I Indien bruger godt 1,3 milliarder engelsk som officielt sprog, så måske er det på tide at lade indisk sprog og kultur fylde mere i undervisningen? Heine Carlsen sætter fokus på netop dette spørgsmål i indlægget her.


Engelsk sprog er også andet end britisk og amerikansk

Lærere og elever forbinder dét at lære et nyt sprog med at kunne tale, skrive og forstå målsproget så præcist som muligt. Typisk retter vi blikket mod England og USA, når vi vurderer vores sproglige kompetencer og korrekthed. Målet for undervisningen har samtidig en tendens til at blive kortsigtet, altså med fokus på prøvekravene efter 9. klasse.

Enhver engelsklærer ønsker de bedste resultater for sine elever. Derfor arbejder vi automatisk ud fra native speaker-krav, når elevens sprog skal vurderes. Det har altid ligget i vores skolekultur.

 

Engelsk som lingua franca

Det engelske sprog er alle steder. Eleverne får allerede tidligt en fornemmelse for sprogets ord, opbygning og udtale. Det er en kæmpe gave for undervisningen, men kan samtidig være en hæmsko for elevernes aktive deltagelse. Peter ved godt, hvordan Ryan Reynolds taler i “Deadpool”, eller hvordan de taler i “X Factor UK”. Men for mange elever er det en målestok, der er uopnåelig, og så vælger de hellere at tie stille.

Men er målet at gøre eleverne til native speakers, eller skal vi give dem lyst til og mod på at kunne kommunikere med folk fra andre kulturer i en globaliseret fremtid?

Begrebet English as a lingua franca sætter fokus på det sprog, der gør det muligt at kommunikere med både native speakers og folk med engelsk som andetsprog.

1,3 milliarder indere taler engelsk i undervisningen, eller når de taler med indere fra andre regioner af landet. I Europa har vi en lignende situation, når vi fx kommunikerer med folk fra andre europæiske lande. Langt de fleste af os er ikke native speakers, men kan mødes omkring engelsk som et lingua franca.

 

Let’s Go to India

I forløbet “Let’s Go to India” møder eleverne udelukkende indisk engelsk. Det lyder anderledes end det engelsk, de er vant til at høre. Men indisk engelsk er ikke bare dårligt britisk engelsk eller et sprog, man griner af i film og på tv. Indisk engelsk har sine egne sproglige regler, som hele tiden udvikler sig.

Se mere i forløbet her: Let’s Go to India

 

Funktionel indisk-engelsk grammatik

Funktionel grammatik er på alle sproglæreres læber for tiden. I forløbet “Let’s Go to India” kommer grammatikken også i spil på en funktionel måde, der samtidig tilgodeser forløbets indisk-engelske præmis. Indere bruger progressive tense i mange sammenhænge, så selvfølgelig skal det bringes i spil i forløbet.

Et videoklip introducerer inderes glæde ved at bruge -ing i deres sætninger. Målet er ikke, at de danske elever skal begynde at gøre det samme. De skal derimod få et solidt indblik i brugen af en grammatisk tid og samtidig lære at bruge den målrettet og i passende doser.

Sæt fokus på interkulturelle kompetencer

Sprogundervisningen skal ikke kun fokusere på elevernes mundtlige og skriftlige kompetencer, men også de interkulturelle. Det er dog mit indtryk, at trods de bedste intentioner ender rigtig meget sprogundervisning med kun at bruge kulturdelen som en spinkel ramme for tekster og aktiviteter, der dyrker elevernes mundtlighed og skriftlighed.

Her bliver de tre kompetenceområder i Fælles Mål ikke dækket ligeligt og heller ikke på den måde, som kompetenceområdet Kultur og samfund er tænkt.

 

Fagformålet for engelsk siger følgende: ”Eleverne skal i faget engelsk udvikle sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer, således at de kan anvende engelsk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv.” (www.emu.dk)

 

I forløbet Let’s Go to India får eleverne mulighed for at lære om en fremmed kultur i samspil med deres egen kultur.

Igennem hele forløbet befinder eleverne sig på indisk grund. Men i forløbet bliver de løbende bedt om fordomsfrit at sammenligne den indiske kultur og traditioner med deres egen. På den måde udvikler de en forståelse for mennesker med en anden kulturel baggrund, sideløbende med at de styrker de sproglige færdigheder.

Del artiklen

Kommentarer