Etablering af en mediepatrulje er det hele værd - Lærerbloggen
Læs videre

Etablering af en mediepatrulje er det hele værd

Janni Lynge er lærer på Campusskolen i Ringsted. Hun fortæller her om sine erfaringer med skolens mediepatrulje, og hvorfor hun mener, at flere skoler bør indføre konceptet.

Etablering af mediepatrulje

Første gang jeg hørte om mediepatruljer var til WebIT 2017, hvor det blev præsenteret sammen med den nye PLC 4-portal fra Skoleblogs/LærIT.

Men hvad er en mediepatrulje egentlig? På emu.dk findes denne beskrivelse, som forklarer det ganske godt:

”Mediepatruljer kan bedst betegnes som elevbårne grupper eller ’patruljer’, der i læringskontekster formidler viden om teknologier og medier til andre elever og lærere.”

Hvem er vi i vores mediepatrulje?

Mediepatruljen på vores skole består af ca. 20 unge mennesker fra 7.-9. klasse, der er nysgerrige på it – på hver deres niveau – og som er klar på at lære mere. Mediepatruljen blev en realitet i skoleåret efter WebIT 2017. Vi har mødetid i valgfaget (det er i første omgang oprettet som et valgfag) ca. en gang om ugen/hver anden uge, men vi har også en del ud af huset-aftaler.

 

I starten var eleverne noget beklemte, da jeg fortalte dem, at de skulle hjælpe deres kammerater og deres lærere, men de tog opgaven til sig. Det er også fedt at lære fra sig.
Deres første opgave var at lære en anden noget teknisk inden næste gang. Der blev undervist i alt fra at lære veninderne om Word til at vise bedstemødrene, hvordan man bruger Snapchat.

Det er selvfølgelig også en mulighed at lave en ”prikkerunde”, når mediepatruljen skal dannes. Ved en prikkerunde udpeger man i stedet elever, der har evnen eller ville få gavn af at få en fremtrædende rolle i skolens mediepatrulje.

Sådan bliver mediepatruljen en succes

At starte en Mediepatrulje kræver ildsjæle, nysgerrighed, gå-på-mod. For at det skal blive en succes, er det vigtigt:

  1. at lærerne bakker op om initiativet
  2. at eleverne er med på konceptet
  3. at ledelsen ikke mindst støtter op om idéen.

Hvis man vil starte en mediepatrulje, kan jeg anbefale at kigge på hjemmesiden http://www.mediepatruljen.dk/?page_id=139. Her fandt jeg selv inspiration og viden. Jeg har også fundet inspiration på LærIT’s digitale PLC-demo https://plc4.skoleblogs.dk/mediepatruljen. De kommer med et bud på mediepatruljens “ansigt udadtil” eller beskrivelse til offentligheden.

Vi startede op med et valgfag, hvor elever med interesse i medier og videndeling kunne melde sig frit. Det har givet et hold af elever med vidt forskellige forudsætninger. Nogle ved en hel masse om teknologi, og andre synes bare, det er hyggeligt at være til stede. Men alle deltager og bidrager med positiv attitude.

Forældrene har også en vigtig rolle, da det kan kræve noget ekstraordinært at være med i en mediepatrulje. Måske misser eleverne noget undervisning (i hvert fald den slags undervisning, der står på skoleskemaet), og man får et mere ”offentligt” ansigt på skolen eller i skolekredsen. Og måske ender det i avisen: https://sn.dk/Ringsted/Elever-underviste-i-programmering/artikel/774142

Mediepatruljen og Ultra:Bit

Da DR Ultra udrullede micro:bit til alle landets 4.-klasser, så vi en oplagt mulighed for at samarbejde med skolerne i kommunen. Her kunne mediepatruljen opnå flere mål:

  1. Øge kendskabet til kodning med micro:bit
  2. Træne eleverne i at lære fra sig
  3. Give et kærkomment indspark til 4.-klasserne (og deres lærere) med at komme i gang med Ultra:Bit, som for mange af lærernes vedkommende er kommet som en ekstra opgave eller en lidt for stor udfordring i en ellers travl hverdag
  4. Skabe et tættere sammenhold blandt mediepatruljanterne

Det er endt med at blive et helt koncept, som eleverne i mediepatruljen selv styrer, og de gør det nærmest af sig selv – fordi der ligger interesse, drive og samarbejde bag. Og eleverne i 4. klasse? Ja, de er begejstrede og er selv nysgerrige på både micro:bit og de ældre børn, hvoraf de kender flere. Jeg håber, denne grundtanke vil sprede sig i hele landet.

Elever underviser lærere i Itslearning

Det er oplagt som lærer at blive ekspert i de værktøjer, vi bruger – eller burde bruge – til daglig. Videoredigering, fremlæggelsesredskaber, SkoleTubes værktøjer og undervisningsportaler.

MeeBook, MinUddannelse og Itslearning er udbredt på de fleste grundskoler i hele landet. Men hvorfor? Hvad er det egentlig, de kan? Det er ikke alle, der ved det. Derfor fik mediepatruljen lov til at lege lærere i vores undervisningsportal, som i Ringsted er Itslearning (som også står bag SkoleIntra).

Eleverne fik status af ”undervisere” og prøvede at lege med nogle af de opgaveværktøjer, portalen kan byde på. Sagesløse lærere blev gjort til elever, der fik (skånselsløse) karakterer, opgaver og lektier. Alt sammen til spas og underholdning – men mest for at give mediepatruljen et indblik i teknologien bag og en forståelse af, hvad lærerne gør, og de værktøjer, de selv bliver udsat for. Det gør dem også til bedre patruljanter, når elever – og lærere – kommer og spørger om teknisk assistance eller ”knap-finding” (”Hvor er det nu, man finder …?”).

Hvad har vi opnået indtil nu?

Mediepatruljen har været med til at skabe en tættere relation til kommunens andre skoler. Hos os er vi en udskolingsskole på ca. 650 elever fra 7.-9. klasse og et 10.-klassecenter i Ringsted. Eleverne samles op fra tre forskellige ”fødeskoler”, 0.-6.-klasseskoler samt øvrige skoler i området.

Eleverne i mediepatruljen elsker derfor at besøge deres ”gamle” skole. Når eleverne besøger de forskellige klasser, opstår der en forståelse og en tættere relation på tværs – og også på lærerværelset.

I sidste ende har mediepatruljen ført til et fedt samarbejde med mellemtrinnet på skolerne i Ringsted Kommune, og vi har fået nogle unge mennesker, der udviser ansvar, samarbejde og innovative løsninger, når de er ude sammen for at lære andre nyt om it.

Hvorfor er det vigtigt at have en mediepatrulje?

Det nye forsøgsbaserede og soon-to-be obligatoriske fag Teknologiforståelse er kommet for at give os og vores elever eller børn en bedre forståelse af, hvad teknologi egentlig er, hvad det kan, og hvad vi kan med det. På godt og ondt. Men for at forstå teknologi må man også forstå, hvad det er, det gør. Det er et paradoks, for teknologien er skabt til at gøre noget bestemt – fx producere noget eller lette vores arbejde (både fysisk og mentalt) – men teknologi gør mere end det, især digital teknologi. Teknologien har værdier, nogle underforståede, andre skjulte. Du finder pludselig ud af, at du kan bruge teknologi til andet end det, den er tænkt til. Den kan inspirere dig til nye idéer i din dagligdag, og den kan skabe forståelse af andre teknologier.

Mediepatruljen er en slags frontløber inden for teknologiforståelsen. I selve ordet ligger der også to betydninger:

Men det kræver, at eleverne i mediepatruljen ved, hvad de skal holde øje med. Det kræver, at de forstår teknologi. Kan man kræve det af børn? Kan man lade være med at kræve det af børn? At de forholder sig til de teknologier, de omgiver sig med, er født med og skal leve resten af deres liv med?

Måske er første skridt en mediepatrulje, der selv kan tage ansvar, samarbejde og finde innovative løsninger, når de er ude sammen for at lære andre nyt om it og teknologi.

Del artiklen

Kommentarer