Fremtiden er digital! Håndskrivningen er snart et fortidslevn … eller hvad? - Lærerbloggen
Læs videre

Fremtiden er digital! Håndskrivningen er snart et fortidslevn … eller hvad?

Sarah Tingleff er tidligere lærer og redaktør på Danskfaget hos Clio.

Da jeg forleden var til en vens fødselsdag, faldt snakken på en af gæsternes søn, hvis skole nu havde besluttet sig for at blive 100 % digitale. Væk med gamle, støvede bøger, papir og blyant – ind med iPads, apps og tekstbehandlingsprogrammer.

Farens begejstring ville ingen ende tage. Dét var fremtiden, mente han. Særligt bifaldt han, at denne digitale vending også måtte blive opgøret med håndskrivningen, som han bestemt mente ville være fortid om blot et par generationer.

En dyb uenighedskløft

Her udviklede snakken sig til diskussion, og en dyb uenighedskløft delte selskabet med håndskriftens stolte fortalere på den ene side og dens arge modstandere på den anden. Meningerne var mange, men fælles for de fleste var, at deres belæg tog afsæt i følelser og fornemmelser. Og måske med god grund.

For selvom en del forskning taler for en bevarelse af håndskriften, som bl.a. har betydning for den præcise lagring af bogstaver og for aktivering af områder i hjernen, som man mener er specialiseret til læsning og skrivning, og selvom børn tilsyneladende hurtigere udvikler en automatiseret skrivefærdighed i hånden end ved tastaturet – måske fordi håndskrivningen modsat tastaturskrivningen kun kræver aktivering af én hjernehalvdel frem for to – så er det umuligt at forudsige såvel menneskets som teknologiens udvikling.

Fremtiden er uvis

Måske har den pågældende far ret, når han spår, at håndskriften inden længe vil lægges i graven, hvis vi forestiller os en udvikling i teknologien, der gør det muligt for computeren at kompensere for de læringsmæssige fordele, der i dag er forbundet med håndskrivningen. Måske tager han helt fejl, og håndskriften vil komme til at bestå mange generationer endnu. Enten som et resultat af ren nostalgi, eller fordi den fortsat kan yde et væsentligt bidrag til børns skrive- og læseudvikling og tjene som et kommunikations- og hukommelsesredskab, der fungerer uafhængigt af strøm og teknologiske hjælpemidler.

Så længe ingen af os kender fremtiden, er det måske allervæsentligste derfor, at vi fortsat støtter elevernes udvikling af både hånd- og tastaturskrivning. Så har de mulighed for at vælge den skrivemåde, de fungerer bedst med i forskellige skrivesituationer – både i deres skole- og hverdagsliv.

Del artiklen

Kommentarer