Funktionel digital grammatik lagrer sig bedre hos eleverne - Lærerbloggen
Læs videre

Funktionel digital grammatik lagrer sig bedre hos eleverne

Birgitte Brøchner Mathiasen er tidligere lærer og nu redaktør på Engelskfaget hos Clio. Hun fortæller her om, hvordan hun har motiveret sine sprogelever til at lære grammatik ved at inddrage digitale portaler og funktionel grammatikundervisning.

Slut med fotokopier og engangsmaterialer. Slut med elever, der mister deres materialer. Og ikke mindst slut med brug af lærerens dyrebare forberedelsestid, der går med at rette stakkevis af elevopgaver.

Digitale grammatiktilbud gør træningen af grammatik sjovere og motiverende for eleverne. Dels fordi der på en digital portal er mulighed for interaktive opgavetyper med integration af lyd, video og billede, men også fordi eleverne får øjeblikkelig og understøttende feedback på deres besvarelser. Men digital grammatik giver også store tidsbesparelser for læreren. Han skal ikke længere sammensætte og kopiere kompendier med grammatikøvelser. Han skal heller ikke bruge tid på at rette elevernes besvarelser. Med digitale grammatikøvelser har læreren via statistikoversigt mulighed for at følge hver enkelt elevs progression og få overblik over, hvor der evt. skal sættes ind med mere eller anden støtte. Derudover er der også mulighed for at udvikle egne opgaver eller redigere i de eksisterende opgaver, så både niveau og indhold kan tilpasses den enkelte klasse eller elev.

Se 4. klasses træningsøvelser

Eleverne underviser hinanden

Desværre har grammatikundervisningen en tradition for at være løsrevet fra resten af sprogundervisningen. Digital grammatikundervisning løser ikke i sig selv denne problemstilling. Man skal som lærer stadig sørge for at koble elevernes viden fra grammatikken til deres eget sprog, så grammatik bliver funktionelt for dem.

Da jeg var nyuddannet engelsk-, dansk- og fransklærer i folkeskolen, erfarede jeg, at eleverne generelt havde relativt nemt ved selve grammatikundervisningen, men at det ikke var den del af undervisningen, de var mest engagerede i. Derudover var det også ofte en realitet, at grammatikreglerne ikke havde lagret sig, når eleverne selv skulle producere sprog. Det lykkedes mig at skabe interesse og engagement blandt eleverne med funktionelle grammatikforløb helt ned i 4. klasse, hvor eleverne agerede eksperter i forskellige grammatikområder og derefter underviste hinanden i grammatikken. Derfor har jeg valgt at udgive funktionelle grammatikforløb på Engelskfaget, så endnu flere elever kan få samme glæde af grammatikarbejdet:

All About Grammar 1

Hvad er jeres erfaringer med digital eller funktionel grammatik i sprogundervisningen? Del dem gerne i kommentarfeltet.

Del artiklen

Kommentarer