Innovation i undervisningen - Gode redskaber - Lærerbloggen.dk
Læs videre

Gode redskaber til innovation i undervisningen

Jakob Ragnvald Egstrand er tidligere lærer og pædagogisk projektleder hos Clio. Her giver han inspiration til arbejdet med innovation i undervisningen.

Jeg vil i det følgende tale lidt om innovation og arbejdet med det. Det lyder sikkert for mange lærere lidt besværligt, ligesom en del måske også er usikre på, hvad det egentlig er, og hvorfor det er vigtigt.

Ordet innovation betyder skabelse eller indførelse af noget nyt – et nyudviklet produkt, en teknik eller idé. Når du i din klasse arbejder med innovation, er det væsentligste, at eleverne arbejder med at skabe nogle produkter, idéer eller andet, som kan omsættes til værdi for andre. Værdi skal her forstås bredt og er ikke nødvendigvis økonomisk. Det gælder i høj grad også social eller kulturel værdi.

Elevernes kompetencer i fokus

Didaktisk set er det først og fremmest udviklingen af elevernes kompetencer, der er i fokus, frem for gengivelse af faglig viden. De kompetencer, som særligt skal udvikles, er evnen til at skabe idéer og handle på dem samt evnen til at samarbejde med andre og være lydhør over for deres idéer og evner.

Eleverne bliver dermed bedre til sammen med deres klassekammerater at handle på de idéer, som de har skabt i fællesskab. I fællesskab får vi nemlig bedre idéer end dem, vi kan skabe alene. I fællesskab har vi også langt flere forskellige evner, holdninger osv., som kan gøre vores projekt bedre.

Værktøjer og metoder er vigtige

Skal eleverne så ikke længere have helt basal faglig viden, og skal du som lærer lægge hele din faglige undervisning om? På ingen måde. De fleste elever vil ikke kunne overskue at være innovative på en tom baggrund. Derfor bør de arbejde meget struktureret inden for faglige emner, temaer og problemstillinger.

Det bliver derfor også vigtigt at inddrage metoder og værktøjer, så eleverne får en tydelig struktur og ikke bliver overladt til sig selv. Disse værktøjer og metoder gør faktisk, at undervisningen kan tilrettelægges på en mere spændende og anderledes måde, som sætter elevernes kreativitet og virkelyst i centrum. Men mere om det lige om lidt.

innovation-i-undervisningen

En løsningsorienteret tilgang

Når du arbejder med innovation, betyder det lidt højpandet, at undervisningen organiseres på en måde, som tilgodeser varierede og praksisorienterede undervisningsformer med fokus på at udvikle elevernes evne til at skabe, udvikle og handle, kommunikere og samarbejde. Det mest spændende er, at dine elever selv får muligheden for at tilrettelægge deres arbejdsproces. Desuden kan de selv bestemme slutproduktet og vil opleve, at deres faglige viden bliver brugt løsningsorienteret – til noget helt konkret.

Der findes rigtig mange værktøjer og modeller til arbejdet med innovation, hvor det innovative mindset og de innovative kompetencer kan integreres i det fagfaglige. På Clio kommer vi i nærmeste fremtid til at give dig støtte til arbejdet med innovation. Vi vil have helt konkrete interaktive undervisningsforløb klar inden for forskellige fag og give dig metoder og værktøjer, som du kan bruge i dine egne undervisningsforløb.

Gode redskaber til innovationsarbejdet

Der findes som nævnt mange andre steder, hvor du kan finde inspiration. Et godt sted at starte er på innovationskonsulent Jesper Rud Christoffersens hjemmeside her. Der præsenterer han den meget overskuelige IL-model, og du vil kunne finde konkrete bud på, hvordan modellen omsættes i praksis. I denne tilgang til innovation insisteres der på, at den faglige viden kommer før udvikling og idéskabelse, hvilket giver god mening, da du som lærer jo selvfølgelig vægter det faglige indhold højt.

På hjemmesiden stationinnovation.dk kan du også finde en masse links og idéer til dit arbejde med innovation.

Når du arbejder med innovationsforløb i din klasse, er det oplagt at arbejde digitalt. Dine elever kan anvende forskellige apps, som understøtter deres idéarbejde og deres proces. Eksempelvis er Padlet et glimrende værktøj til brainstorm og løbende noter, ligesom projektapp.dk vil kunne styre deres innovationsproces og give dem overblik.

Hvem ved, hvad fremtiden bringer?

Men hvorfor skal vi så i skolen overhovedet arbejde med innovation? Det skal vi, fordi vi ikke ved, hvad fremtiden bringer. Allerede nu forandrer verden sig med hastige skridt. En meget stor del af de jobs, som eksisterer nu, vil være væk, når den kommende generation skal ud på arbejdsmarkedet. Tænk bare på, at verdens største hotel nu ikke længere har værelser, at verdens største taxafirma ikke har køretøjer, og at verdens største medie ikke har noget indhold.

Eksperter mener faktisk, at 80 % vil blive beskæftiget med jobs, som ikke eksisterer endnu. Derfor bliver evnen til at skabe frem for at reproducere en helt nødvendig kompetence. De såkaldt fire K’er – kreativitet, kollaboration, kritisk tænkning og kommunikation – bliver dermed meget væsentlige ’soft skills’ i tilrettelæggelsen af det 21. århundredes didaktik.

Men frem for alt: På kortere sigt vil dine elever igennem arbejdet med innovation opøve evnen til at fokusere mindre på sig selv. De lærer at se værdien i samarbejde og lærer at fokusere på at skabe værdi for andre mennesker. Det er da heller ikke så tosset, vel?

God fornøjelse med innovationen derude.

Del artiklen

Kommentarer