Lær dine elever at læse digitalt - Lærerbloggen
Læs videre

Lær dine elever at læse digitalt

Ann-Birthe Overholt Nicolaisen er it-didaktisk konsulent hos Clio. Læs med, når hun her kommer med gode tips til, hvordan dine elever bedst lærer at læse digitalt.

Flere og flere af de tekster, eleverne læser, ligger på digitale enheder. Som lærere kan vi ikke bare forvente, at eleverne får den samme læsning ud af teksten, når den ligger i digital form. Eleverne skal lære at læse tekster på skærm, ligesom de har lært at læse tekster på papir.

Digitale tekster er forskellige fra analoge tekster

For det første er en analog tekst enstrenget. Den har én handling og én vej at følge. Den digitale tekst er flerstrenget og kan lede i mange forskellige retninger. Den er heller ikke kronologisk bygget op, som den analoge tekst er, men ligger som en del af et større hierarki i fx et sitemap. Det betyder, at det ikke altid er helt nemt at finde ud af, hvad man skal læse først, næst og sidst for at få den fulde forståelse.

Kognitiv mapping har betydning for læseforståelsen

Når vi læser en tekst, danner vores hjerne et kort over tekstens indhold. Den registrerer, hvor teksten har overskrifter, billeder, grafer m.m. Når eleverne læser en digital tekst, er den kognitive mapping udfordret ekstra meget, da teksten ofte flyder ud over skærmens rækkevidde og ligeledes kan indeholde hypertekst, som ikke umiddelbart kan registreres og mappes. Denne overblikslæsning er en strategi, som vi som dansklærere og faglærere netop har lært vores elever at anvende for at skabe bedre læseforståelse og for ikke at fare vild i teksten. Nu skal de lære sig en ny strategi for at danne sig det samme overblik i deres digitale læsning.

Fire gode råd til digital læsning

Digital læsning kan sagtens fremme refleksion. Det kræver bare nogle andre læsestrategier, siger Natalia Auer, som forsker i læsestrategier på tablets på Institute of Learning Innovation, University of Leicester.

Hun har fire gode råd til lærere, der beder eleverne læse digitale tekster:

  • Lær eleverne om læsestrategier for digital læsning.
  • Hvis eleverne læser på computerskærm, skal de lære at indstille den, så linjerne ikke bliver for lange. For eksempel maksimalt 16 ord per linje.
  • Brug i-bøger med aktiviteter – det forhindrer passiv læsning. Læsning skal være aktiv, så eleverne tænker, mens de læser.
  • Sørg for, at eleverne ikke arbejder med computer hele tiden. Varier undervisningen.

KNASTER som digital læsestrategi

Rikke Christoffersen Denning har udviklet en metodisk strategi, som eleverne kan bruge, når de læser digitale tekster. Hvert bogstav i K-N-A-S-T-E-R dækker over et ord, der kan hjælpe eleverne med at låse teksten op. Når eleven sidder med en digital tekst, starter han ved K’et, som fokuserer på tekstens kommunikation. Og på den måde låser han teksten op bogstav for bogstav gennem strategien:

Kommunikation – modtager/afsender og formål med informationen

Navigation – mønstre og strukturer

Anvendelse – indhold og genrer

Sammenspil – modaliteter

Tekst – fagord og begreber

Elaborering – læseforståelse/tænk over teksten

Refleksion – evaluering

Gør læsningen aktiv med interaktive læseguides

En af fordelene ved digitale tekster er, at man netop kan gøre læsningen til en aktiv proces ved fx at bruge interaktive læseguides. Når eleven bliver stoppet i sin læsning og bedt om at reflektere over det læste eller fokusere på udvalgte fokusord, bruger han sin læsning på en aktiv måde.

Del artiklen

Kommentarer