Læreren i lommen - Lærerbloggen
Læs videre

Læreren i lommen

Anders Schunk er lærer og har specialiseret sig i flipped classroom. Her kan du se nogle af hans videoer og få tips til at flippe din egen undervisning.

flippedclassroomFlipped classroom

Jeg er vild med undervisningsvideoer. Jeg er vild med at se dem, jeg er vild med at lave dem, og jeg er vild med at bruge dem i undervisningen. Derfor følger jeg også begejstret med, når danske forlag som Clio Online præsenterer nye digitale læremidler, hvor der er brugt penge og energi på at producere gode undervisningsvideoer.

Men video i undervisningen behøver ikke at afhænge af forlagenes digitale udgivelser. Flere og flere lærere er selv gået i gang med videoproduktion til deres egen undervisning, som i den sammenhæng ofte er koblet sammen med undervisningsmetoden flipped classroom.

Da jeg begyndte at arbejde med flipped classroom i min undervisning på grundskolens mellemtrin, var jeg især optaget af, hvordan eleverne kunne bruge videoer på forskellige måder igennem arbejdet med et emne.

Ved det klassiske flip af undervisningen er videoen placeret som introduktion til et emne. Her handler det om, at læreren giver eleverne en video for som lektie for på den måde at fjerne den introduktion og gennemgang, der typisk tager en større del af tiden i begyndelsen af timen. Hensigten er at give mulighed for langt flere aktive læringsprocesser i klassen.

Introduktion til mit arbejde med flipped classroom på Elev Skole i Aarhus.

En lærer i lommen

Men undervisningsvideoer vil med fordel også kunne bruges som “en lærer i lommen”. Altså som en forklaring, eleverne kan finde frem og se på deres mobiltelefon, når de har brug for hjælp under selve arbejdet med et emne. Det kunne fx være instruerende videoer, der forklarer grammatik i dansk, eller videoer, der gennemgår forskellige regnemetoder i matematik.

Ved at introducere sådanne videoer for sin klasse får eleverne mulighed for selv at finde en forklaring, når de har vanskeligheder med et emne. Det medfører, at man som lærer ikke behøver at forklare det samme igen og igen i løbet af en undervisningslektion, men i stedet for kan henvise til videoforklaringen. Det har den helt klare fordel, at lærerens tid bliver frigivet til at hjælpe eleverne med at dykke yderligere ned i emnet, og en lærer i lommen bliver derfor et redskab, som kan gøre det nemmere at differentiere sin undervisning.

Ligeledes vil sådanne videoer kunne bruges af elever til at repetere et emne, når de på et senere tidspunkt i løbet af skoleåret eller i løbet af deres skoletid møder det samme emne igen.

Video til dansk, der forklarer forskellen på tema og motiv i fiktive tekster.

Trækker emnet helt ned på jorden

Jeg har lavet flere videoer med det formål at instruere i generelle emner, og især projektet Minutdansk, som kan findes på YouTube, har jeg henvist meget til i min undervisning, når der fx igen var problemer med nutids-r i elevernes afleveringer.

Fra projektet Minutdansk, der præsenterer grammatik til danskfaget i små, korte animerede videoer.

Forklaringer på video har den fordel, at man kan trække et emne helt ned på jorden. I en video kan man tale i et hverdagssprog, som aldrig bliver det samme på skrift. Desuden kan man rent visuelt bygge sin forklaring op, så man fx i små bidder viser eleverne, hvordan et bestemt regnestykke skrives op og regnes. Videoen kan altså på en meget overskuelig måde vise, hvordan man kommer fra A til B.

Jeg vil opfordre til, at du selv prøver at bruge video i din undervisning. Se, om du kan finde en video på YouTube, eller lav din egen. Begynd fx med et emne, som du gang på gang skal gentage for dine elever. Hvis eleverne har en god video, der forklarer emnet, burde du kunne henvise til den, næste gang du igen bliver spurgt om, hvordan det nu lige er, at det hele hænger sammen.

Om forfatteren

Anders Schunk laver praksisorienterede kurser og oplæg om flipped classroom. Læs mere om flipped classroom på hans facebookside Flipped Classroom v/Anders Schunk eller på hans hjemmeside.

Del artiklen

Kommentarer