Mobiltelefoner i danskundervisningen
Læs videre

Mobiltelefoner i danskundervisningen

Malene Lindh Jørgensen er tidligere lærer og redaktør på Danskfaget hos Clio. Her giver hun bud på, hvordan du kan inddrage mobiltelefoner i danskundervisningen.

Forleden overværede jeg en samtale mellem to lærere, der kom fra hver sin skole. Snakken gik på mobiltelefoner i skolen i de ældste klasser. Den ene lærer kom fra en skole, hvor elevernes mobiler blev beslaglagt og låst inde, så snart de entrede skolens område, for så at blive udleveret igen ved skoledagens afslutning. Mobilfri skole.

Den anden lærer kom fra en skole, hvor lærerne i de enkelte lektioner rammesatte brugen af mobiler. Nogle gange skulle de være i lommen, andre gange blev de aktivt inddraget i undervisningen. Kommunikation om lektier og praktiske beskeder fra lærer til elever blev givet via Facebook. To vidt forskellige kulturer og to forskellige tilgange til det digitale.

Nem adgang til en stor verden af viden

Mobilen giver adgang til uanede mængder af viden via nettet, den giver mulighed for at fremstille produktioner af lyd, billeder og film, den giver eleverne mulighed for kommunikation –  med hinanden, med læreren, med andre klasser, med hele verden. Jeg synes, det er oplagt at drage fordel af disse muligheder i undervisningen.

Mobilen kan dog også aflede opmærksomheden fra undervisningen. Jeg mener derfor også, det er nødvendigt, at læreren tydeligt rammesætter og stilladserer, hvornår og hvordan mobilen skal anvendes i den enkelte læringssituation.

Ligesom det ikke er relevant at bruge en lineal i en retskrivningsprøve, er der også læringssituationer, hvor det ikke er relevant at bruge en mobil. Det skal eleverne lære. For hvis ikke eleverne skal lære at bruge mobilen konstruktivt i undervisningen i grundskolen, hvor skal de så lære det? På ungdomsuddannelserne? På deres fritidsjob eller kommende arbejdsplads? Hjemme hos far og mor? Hvem skal lære dem at bruge mobilen i en læringsmæssig sammenhæng?

Inddrag mobilen i det faglige

Med samme naturlighed, som blyanten hives frem fra penalhuset som et redskab, når der i de yngste klasser skal skrives, bør mobilen på mellemtrinnet og i udskolingen inddrages som et redskab, hvor det læringsmæssigt giver mening. Fx kan den bruges til at

  • slå betydningen af nye ord op og tjekke stavemåden
  • lave et tjek af, hvordan et essay skal opbygges
  • optage egen oplæsning af et digt og undersøge tryk og betoninger
  • tage et billede af gruppens konklusioner og uploade det på klassens blog som dokumentation
  • optage en reklamefilm
  • analysere selviscenesættelse på de sociale medier og tage en diskussion om etiketten på de sociale medier, herunder hvilke billeder man må dele osv.

Kort sagt: Inddrag mobilen i det faglige.

Et er sikkert: Eleverne er en del af et samfund, der bliver stadig mere digitalt. Hvorfor ikke bruge mobilen? Den er lige ved hånden. Inddrag den som værktøj og medie, diskuter brugen af den, og hjælp på den måde eleverne til at blive ansvarlige, kvalificerede og kritiske mediebrugere.

Malene Lindh Jørgensen

Del artiklen

Kommentarer