Sensation skaber motivation i tyskundervisningen - Lærerbloggen
Læs videre

Sensation skaber motivation i tyskundervisningen

Heine er tidligere lærer og redaktør på Tyskfaget hos Clio. Han fortæller her om, hvordan han har motiveret sine tyskelever ved at inddrage sensationshistorier.

”Ej, skal vi ha’ tysk nu?” eller ”tysk er bare sygt kedeligt” er kommentarer, der jævnligt fyger gennem luften, hvis man er fluen på væggen i en typisk dansk skoleklasse. Kommentarer, der helt sikkert ikke løfter motivationen hos hverken elever eller lærer.

Hvis vi et øjeblik prøver at se bag om elevernes kommentarer, så er de måske i virkeligheden et udtryk for, at undervisningen i tysk ofte ikke på samme måde som i engelsk formår at tale til elevernes moderne hverdag og interesser og ad den vej skaber den nødvendige motivation til at lære sprog. At vi i forsøget på at tilpasse undervisningen til elevernes begrænsede tysksproglige kompetencer glemmer at se på, hvad den moderne elevgruppe ellers er for en størrelse. Ja, der er af gode grunde langt mere ordforråd at arbejde med i engelskundervisningen, men hvorfor snyde eleverne for mange af de samme fede sprogoplevelser, som tysk sprog og kultur også kan byde på?

Hvor er den motiverende faktor?

Tyskundervisningen er heldigvis inde i en forandringens tid, hvor der er blevet gjort op med den traditionelle ”Læs, oversæt, og samtal om”-tænkning samt hovedløs grammatiktræning i endeløse kompendier. Fokus bevæger sig i højere grad over mod en kommunikativ, funktionel tænkning, hvor arbejdet med fagets mundtlige og skriftlige mål angribes fra forskellige vinkler og med varierede arbejdsmetoder, der i højere grad motiverer og engagerer eleverne.

Næste vigtige skridt bør være at se på de emner, vi præsenterer eleverne for i tyskundervisningen. Her mener jeg, at elevernes begrænsede ordforråd i alt for høj grad er styrende for emnevalget. Man kan nærmest tale om en national kanon, hvor emner som sport, musik og fritid er faste titler i de fleste læreres årsplan. Ja, emnerne er rigtig gode, da de taler direkte ind i elevernes eget liv. Samtidig kan man arbejde med dem i et forholdsvis simpelt tysk sprog. Men hvad med den motiverende faktor i at arbejde med nogle emner, der pirrer elevernes nysgerrighed og fascination? Hvorfor ikke vælge nogle emner, der appellerer til elevernes grundlæggende trang til sensation og fascination af det anderledes, groteske og makabre?

Utrolige og groteske begivenheder

Jeg har selv en lang karriere som engelsk- og tysklærer i den danske folkeskole bag mig. Her oplevede jeg elever i de ældste klasser, der trængte til en saltvandsindsprøjtning for at kunne klare de sidste tyske banelængder frem mod de afsluttende prøver. Det lykkedes mig bl.a. at skabe fornyet interesse og energi blandt udskolingseleverne med forløbet ”Unglaublich, aber wahr”, som jeg derfor også har valgt at udgive på Tyskfaget.

Forløbet tager udgangspunkt i utrolige og ofte groteske begivenheder fra de tysksprogede lande. Tekster og aktiviteter om fx basejumper Felix Baumgartner, kannibalen Armin Meiwes og den kidnappede pige Natascha Kampusch indeholder nemlig tilpas mængder sensation og groteskhed til en anderledes og motiverende tyskundervisning.

Historierne giver eleverne lyst til at fordybe sig i arbejdet med sproget for at få mere at vide – ”hvad skete der så?”. Som interaktivt forløb på Tyskfaget bliver det samtidig muligt at gøre arbejdet med ordforråd og grammatik spændende og funktionelt, når arbejdet tager udgangspunkt i sange af Rammstein, der netop beskæftiger sig med de samme groteske personhistorier.

En ny og motiverende dimension

Med anderledes, autentiske, aktuelle og gerne sensationsprægede emner tilfører man tyskundervisningen en ny og motiverende dimension, som også er en kæmpe gevinst for sprogarbejdet. Samtidig kommer der variation i undervisning og årsplan. På den måde nærmer vi os den form for alsidig emnetænkning, som i længere tid med succes har præget undervisningen i engelsk.

Del artiklen

Kommentarer