skab-sprogaktiviteter-smartphones
Læs videre

Skab sprogaktiviteter med smartphones

Gør elevernes smartphones til en aktiv del af fremmedsprogsundervisningen. På den måde motiverer du eleverne til at arbejde med sproget på deres digitale hjemmebane, skriver tyskredaktør Heine fra Clio.

“I skal lige sætte telefonen på lydløs og lægge den i tasken!, eller “har I husket at lægge telefonerne i mobilparkeringen på katederet?.

Mange lærere oplever elevernes telefoner som et forstyrrende element i undervisningen. Det er ofte svært at opstille konkrete og brugbare mobilregelsæt, herunder om telefoner overhovedet må være synlige, mens der undervises. Faktum er dog, at eleverne nærmest oplever det som et overgreb, når de bliver bedt om at lægge den “forlængede arm” væk i hele 45 minutter.

I tyskundervisningen bør læreren se smartphones som en mulighed for at lade sprogarbejdet møde eleverne på deres hjemmebane. Det kræver selvfølgelig stadig nogle helt klare regler, men som lærer åbner man samtidig op for en hel verden af digitale muligheder, der samtidig motiverer og engagerer eleverne til at arbejde med fremmedsproget.

Smartphone vs. tablet

På mange måder adskiller brugen af smartphones sig ikke fra de tablets, som ofte er til rådighed i klassen. Begge devices har nemlig adgang til masser af fede apps, som er oplagte at bruge i tyskundervisningen. Woop App er efterhånden blevet en klassiker, når eleverne skal arbejde med sprog og bevægelse i forbindelse med små faglige orienteringsløb. EduApp er også et super opslagsværk over den elementære tyske grammatik, ligesom der er adgang til flere gratis ordbøger og meget mere.

Størrelsen på en smartphone og det faktum, at de fleste elever altid har den på sig, giver telefonen nogle fordele i forhold til en tablet. Telefonen er nem at have med på farten, når eleverne arbejder med aktiviteter og øvelser, der foregår i og uden for klasselokalet. Måske kræver aktiviteten mulighed for tidstagning eller adgang til et kamera, så eleverne kan dokumentere, at de har løst en sproglig opgave – fx på en post i et stjerneløb.

En sjov øvelse kan også være at sende eleverne ud på skolens område og tage close-ups af forskellige genstande med mobilkameraet. Efterfølgende viser eleverne parvis hinanden billederne og forsøger på tysk at gætte de fotograferede genstande.

Selfies og samtale

I aktiviteten Selfies (se den under relaterede artikler i bunden af indlægget) bliver eleverne ligeledes bedt om at finde sjove steder på skolen, hvor de denne gang skal tage selfies. Parvis beskriver eleverne hinandens selfies på tysk. Hvad ser man på billedet? Hvad er der i baggrunden?

Selfies  fremskaffer eleverne ganske hurtigt et råmateriale, som danner grundlag for den sproglige aktivitet. Råmaterialet kan også skaffes som del af en hjemmeopgave. På den måde bliver elevens smartphone et unikt bindeled mellem skole og hjem, hvor den enkelte elev i ro og mag kan indsamle sit materiale.

Det kan fx være, at læreren beder sine elever optage oplæsningen af en tysk tekst for på den måde at få et indblik i den enkelte elevs udtale og intonation på tysk. Eleven får på den måde mulighed for at indtale i trygge omgivelser, som efterfølgende kun skal høres af læreren.

Materiale hjemmefra

Nu hvor vi taler om elevernes hjemlige omgivelser, så er morgenrutiner også noget, vi alle kender. Hvorfor ikke lade eleverne dokumentere deres morgen i en række billeder? Tilbage i skolen arbejder eleverne ud fra titlen Meine Morgenroutinen med ordforråd, faste vendinger og tyske sætningsstrukturer, når de skal sætte titler og beskrivelser på deres billedserie og præsentere den i Prezi i klassen.

I aktiviteten Das älteste Ding (se den i bunden af indlægget) skal eleverne i samarbejde med forældrene finde frem til den ældste ting i hjemmet og tage en række billeder af den. Eleven får samtidig til opgave at interviewe forældrene omkring tingen. Hvor gammel er den? Hvorfor bliver tingen stadig gemt? Billeder og interview bliver brugt til en kort tysk præsentation af tingen i klassen.

Tilbage i klassen bør meldingen fra læreren ved begyndelsen af en tysklektion i stedet være: ”I dag skal I bruge jeres smartphones. Sæt dem på lydløs, og læg dem klar med bunden i vejret på hjørnet af bordet”.

Del artiklen

Kommentarer