Tiki-tokis og padlets - Lærerbloggen
Læs videre

Tiki-tokis og padlets

Lene Jakobsen er lærer på Østbirk Skole. Hun fortæller her om, hvordan hun for nylig integrerede tre gratis onlineressourcer i et forløb om islam med stor succes.

Tiki-Toki

Computerklasser

På min skole er 6. årgang “computerklasser”. Det vil sige, at de udelukkende arbejder på pc’er i undervisningen. Min erfaring er, at jo mere multimodalt eleverne får lov at arbejde, jo mere motiverede er de – og jo mere lærer de.

Vi arbejder ofte med Clio Onlines læringsportaler, og fordi portalerne i sig selv er multimodale, arbejder vi løbende med læseteknikken ”at orientere sig på en multimodal side”.

En helt fantastisk ting ved Clios undervisningsportaler er højtlæsningsfunktionerne og muligheden for at vælge sværhedsgrad på teksterne. I min klasse er der ikke mindre end 11 børn, der er diagnosticeret ordblinde. De kan uden problemer have samme læringsmål som klassens øvrige elever.

Forløb om islam

På hele 6. årgang arbejdede vi med et forløb om islam, hvor vi tog udgangspunkt i Religionsfagets materiale om emnet. Eleverne startede med at læse introduktionen til temaet islam, og derefter brugte vi tid på at snakke de foreslåede problemstillinger igennem, i det omfang elevernes viden var til det. Jeg havde selv udarbejdet yderligere spørgsmål til de enkelte artikler, så eleverne hele tiden kendte til læseformålet.

Sideløbende arbejdede vi med faglig læsning fra Læsetaktikken, og eleverne kunne slå svære ord op på ordnet.dk.

Det er min erfaring, at eleverne er meget optagede af fortællinger og bliver meget motiverede af at få en øget forforståelse af det stof, de skal i gang med. Derfor arbejder jeg altid før teksten, i teksten og efter teksten.

I det pågældende forløb startede jeg med et oplæg om Abraham – den fælles patriark for jødedom, kristendom og islam – samt Hagar og deres søn Ismael, som er stamfar for “det store folk” i det arabiske område. Dette for at give eleverne en viden om og forståelse for de mange tilknytningspunkter, der er i de tre religioner, og for at de kunne genkende disse, når de stødte på dem i det videre arbejde.

Eksempel på digitale aktiviteter

I grupper arbejdede eleverne eksempelvis med de fem søjler, som hver især udgør vigtige pligter for muslimer:

  • Trosbekendelsen
  • Fem daglige bønner
  • Faste i ramadan
  • Betaling af en årlig almisse
  • Pilgrimsrejse til Mekka

Grupperne fik så til opgave, at de skulle præsentere de fem søjler i Padlet, som er et gratis program, hvor eleverne kan oprette en væg og nemt visualisere et tema med billeder, videoer, lyd og tekst.

I det andet eksempel fokuserede vi meget på de følgende læringsmål:

  • Jeg kan fortælle om, hvordan islams historie har udviklet sig fra starten og til i dag.
  • Jeg kan forklare, hvordan islam opstod som religion.
  • Jeg kan placere vigtige årstal i islams historie på en tidslinje og få overblik over et længere historisk forløb.

Vi opsummerede læringsmålene til temaet “Islams tidslinje”, og så skulle hver enkelt elev lave en Tiki-Toki, som er en meget visuel digital tidslinje. Det kom der nogle fantastiske præsentationer ud af.

I begge præsentationsprogrammer er der mulighed for at indsætte lyd, billeder, videoer og lydfiler, og som sagt er det min erfaring, at jo mere multimodalt eleverne får lov at arbejde, jo mere motiverede er de – og jo mere lærer de.

Oversigt over anvendte digitale redskaber

http://ordnet.dk/
https://da.padlet.com/
http://www.tiki-toki.com/

Del artiklen

Kommentarer