Træn dine elevers undersøgelseskompetencer digitalt - Lærerbloggen
Læs videre

Træn dine elevers undersøgelseskompetencer digitalt

Casper Lohman Jensen er tidligere lærer og redaktør på FysikKemifaget hos Clio. Han fortæller her, hvordan han har haft succes med at træne sine elevers undersøgelseskompetencer med en gratis decibelmåler.

Undersøgelser og forsøg har altid været en central del af naturfagsundervisningen. Med smartphonens indtog har næsten alle elever fået en lang række avancerede måleinstrumenter i lommerne, og det er blevet meget nemmere at undervise ”ægte” undersøgende.

Manglen på apparatur kan hurtigt blive en begrænsende faktor i elevernes undersøgelser. Nogle skoler har fx kun én tonegenerator, og alle forsøg bliver nødt til at blive udført som lærerforsøg. Selv om brugen af lærerforsøg kan være fuldt ud berettiget af sikkerhedshensyn eller mangel på apparatur, er lærerforsøg ikke vejen frem, hvis du vil udvikle elevernes undersøgelseskompetence.

Med den rigtige app på elevernes telefoner kan alle grupper i klassen derimod få adgang til et avanceret måleapparat, og det bliver pludselig meget nemmere at arbejde mere indgående med undersøgelseskompetencen.

En decibelmåler i lommen

Jeg har haft stor fornøjelse af at bruge en decibelmåler i min undervisning. Lydstyrke er relativt nemt for eleverne at undre sig over. Jeg opdelte eleverne i mindre grupper, der alle havde en smartphone, og satte dem til at undre sig. De skulle undersøge, hvornår noget larmede. Efter jeg havde plantet et par indledende tanker, gik eleverne i gang med at undersøge en lang række forskellige faktorer omkring støj.

Du kan finde decibelmåleren til din smartphone til Apple her og til Android her.

Nogle ville finde ud af, om et lille rum larmede mere end et stort. Andre undersøgte forskellen på at råbe i skolens aula eller på fodboldbanen. Alle grupperne nåede relativt hurtigt frem til en interessant problemstilling, som de kunne undersøge nærmere. Lyd har den fordel, at alle elever har et forhold til lyd inden undervisningen, og det kan gøre det nemmere at undre sig over lyds egenskaber.

Variabelkontrol

Nogle elever kom ikke længere end til den første umiddelbare undersøgelse. De undrede sig over noget og fik det undersøgt. Men som lærer kan du prikke til de elever, du mener skal videre i deres undersøgelser. Mange af mine grupper fandt ud af, at deres resultater måske ikke stemte overens med deres antagelser – eller måske ikke passede med det, de selv oplevede, da de målte.

Her kan du med fordel snakke med dem om variabelkontrol. Det er vigtigt at larme lige meget hver gang, og eleverne skal sørge for at måle i samme afstand fra telefonen hver gang. Jeg var så heldig, at en gruppe lige præcis havde undersøgt afstandens betydning for lydens styrke. Det åbnede mange andre gruppers øjne for lige præcis den problematik.

Levende og vedkommende undervisning

Når du på denne måde arbejder med elevernes undersøgelseskompetence, stiller det nogle særlige krav til dig som lærer. Du bliver på den ene side nødt til at give slip på eleverne, så de selv kan undre sig og finde på mulige undersøgelser. På den anden side skal du have helt styr på alle grupper og sikre dig, at alle er i gang med relevant arbejde og ikke er gået i stå eller bare undersøger noget, der ingen mening giver. Nogle elever har desuden brug for mere inspiration og hjælp og måske endda direkte at få at vide, hvad de skal undersøge, mens andre er mere selvstændige.

Det er en svær tjans som lærer at sørge for, at alle elever får den rette mængde vejledning. Til gengæld vil mange elever opleve fysik/kemi-undervisningen som mere levende og vedkommende, og flere af dem begynder automatisk at stille tillægsspørgsmål. Der findes ikke nogen større glæde som naturfagslærer end at høre sætningen ”hvad nu, hvis …” fra engagerede elever.

Del artiklen

Kommentarer