Vi skal skabe rum til at fejle! - Lærerbloggen
Læs videre

Vi skal skabe rum til at fejle!

Marie Lassen er lærer i Hinnerup. Hun opfordrer her til at vende tankerne på hovedet og kommer med 10 tips til, hvordan du som lærer kan skabe rum for elevernes kreativitet.

Forleden på vej til mit arbejde på en lille skole uden for Århus hørte jeg en podcast, der handlede om et interview med Rane Willerslev. Hans pointer var tankevækkende og gav mig stof til eftertanke, mens jeg bevægede mig ud af Århus i morgentrafikken mod Hinnerup.

Vi skal turde fejle, var Willerslevs budskab. Vi skal turde fejle, og vi skal skabe en kultur, hvor det er okay at lave fejl.

Willerslev mener, at nyskabelse, kreativitet og innovation ikke har de rette betingelser for at trives i det danske uddannelsessystem med dets enorme fokus på korrekthed, og at det nogle gange går ud over kreativiteten og elevernes lyst til at eksperimentere.

Men hvordan gør man så, hvis man som lærer gerne vil være med til at skabe rum for kreativitet og en mere eksperimenterende tilgang hos eleverne?

Creativity takes courage

Det at skabe noget er en vigtig del af børn og unges liv.  Kreativitet, eksperimentering og innovation er vigtige kompetencer i vores samfund – ikke alene fordi samfundet efterspørger individer med kreative, nytænkende og innovative hjerner, men også fordi kreativitet og det at skabe noget giver grobund for læring og trivsel. Det er altså ikke kun vigtigt for samfundet, men også for elevernes alsidige udvikling og deres måde at gå til livet på.

Derudfra tænker jeg såmænd nok, at samfundet skal få noget ud af det. Kreativitet “ryster” eleverne og får dem ud på dybt vand, hvor de er nødt til at forholde sig til det, de laver, og må eksperimentere og lege.

Måske er kreativitet netop det, der kan bryde tidens fokus på korrekthed og frygt for at fejle. Kreativitet og det at fejle hænger i hvert fald unægteligt sammen.

At skabe noget giver fordybelse, udvikling og eftertænksomhed. Maleren Matisses citat “Creativity takes courage” er meget passende her. Men kreativitet kræver ikke kun mod – det giver også mod. Mod til at gøre noget andet, mod til at eksperimentere og mod til at turde fejle.

Kreativitet avler faglighed

På min skole har vi ofte det kreative i fokus i vores temaer, værkstedsundervisning, valgfag, alternative dage osv. Men selvom vi prioriterer det højt, ryger vi også ofte i fælden. Jeg har selv prøvet at måtte skære det kreative fra, for som lærer for de ældste ved man godt, at prøverne nærmer sig, og at vi liiiige skal nå det og det. Det tager tid, og vi kan ikke nå det hele. Men ligesom læsning går igen i alle fag, skal kreativiteten det også. Den må ikke gå tabt.

Jeg tror, vi skal tænke anderledes. Vende tanken om. Kreativitet avler faglighed. Vi ved det jo godt. Hvad er det lige, man husker bedst og fordyber sig bedst i? En nedskrevet analyse på to sider om Kim Fupz Aakesons novelle eller opgaven, hvor man skal være skabende og lave liveblogging af hovedpersonens tanker undervejs?

SkoleTube som digital dåseåbner

Men hvordan gør vi det så, når nu vi står med alle vores gode intentioner om at tage kreativiteten med ind i klasselokalet og skabe en kultur, hvor fejl er lig med konstruktiv læring?

Et sted at starte kunne være med SkoleTube. SkoleTube kan være en digital dåseåbner til den kreative verden. Eleverne kan med portalens forskellige digitale værktøjer bl.a. arbejde producerende. De kan lave podcasts ud fra samfundsfaglige emner, som de har diskuteret i samfundsfag eller i historietimen, eller de kan lave matematiktegneserier med matematiske gåder, eller de kan lave en novelle om til en fotocollage med underlægningsmusik. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

At arbejde kreativt producerende er ikke en ny ting for eleverne, og SkoleTube vil derfor på forhånd være et trygt sted at eksperimentere og lave fejl. De roder i fritiden med YouTube-kanaler, producerer film, laver musik osv., og de gør det med gode kompetencer og blik for deres modtager.

Det skal vi drage nytte af, hvis vi vil have mere kreativitet ind i undervisningen. SkoleTube har et stort potentiale ift. debatten om korrekthed og kreativitet, da programmerne lægger op til leg og eksperimentering, der begge er vigtige, hvis den kreative proces skal kunne finde sted og spire frem.

Projektopgaven

Projektopgaven er et fremragende eksempel på, hvordan man tænker kreativitet ind i undervisningen, idet eleverne her skal komme med et kreativt bud på en problemformulering. Dette viser netop, hvordan faglighed og kreativitet kan kobles sammen. De skal være eksperimenterende og innovative og skabe på baggrund af ny forståelse og indsigt. De skaber således ny viden frem for at reproducere korrekte svar.

I tråd med dette faldt jeg forleden over et citat af Svend Brinkmann i bogen “Kreativitetsfremmende læringsmiljøer” (som i øvrigt også er spændende læsning):

“Viden handler ikke blot om at blive præsenteret for noget eller at kunne repræsentere noget, men om at kunne skabe noget. Undervisning skal derfor ikke blot reproducere verden ‘som den er’ for passivt modtagende elever, for verden ‘er’ ikke på nogen fast måde, men er konstant i gang med at ‘blive til’. Undervisning skal derfor selv opfattes som et redskab der muliggør kreativ skabelse af nye verdener, nye sociale relationer.”

Brinkmann har, som jeg læser ham her, også noget at skulle have sagt i debatten om skolens korrekthed og mangel på en kultur, hvor man må og tør fejle. Vores elever skal skabe verden, ikke reproducere den. Det kræver mod og fejl at skabe en bedre verden, og man må prøve sig frem. Der er ikke et facit med to streger under.

Som i projektopgaven skal vi hjælpe eleverne med at turde være modige og skabe. De skal turde være kreative og eksperimenterende, og vi skal som lærere turde gå imod tidens tanker om korrekthed og vise vores elever dette.

Vi skal have eleverne ud, hvor de tør eksperimentere, og hvor de tør fejle. Uden de kreative processer udvikler vi ikke elever, som er klædt på til det 21. århundrede med dets fokus på innovation, samarbejde og målrettet kommunikation. Og vigtigst af alt udvikler vi ikke livsduelige mennesker, som er reflekterede, engagerede og nuancerede.

De og vi skal ud på dybt vand, for det er dér, vi udvikler os som mennesker og kan skabe en bedre morgendag.

I sidste uge lavede mine 8.- og 9.-klasser en kreativ opgave, hvor de skulle omsætte novellen “Det vi har mistet” af Sarah Engell til enten et digt, et maleri, en tegning eller en billedserie. Jeg synes virkelig, de fik meget ud af opgaven. Fagligt forholdt de sig til novellens indhold og forfatterens fremstillingsmåde, og personligt fik de en dybere indsigt i temaer som sorg, tab og håb. Der var en så fin stemning i klassen, da eleverne på skift fremlagde deres kreative projekter – en stemning af, at alle havde eksperimenteret inden for sin genre, og at alle havde været modige og kastet sig selv ind i opgaven og turdet lege, fordybe sig og eksperimentere. Igen var der intet facit, men kun elevernes leg og udforskning af novellen. Her var der ikke noget, der skulle være korrekt.

10 tips til at få kreativitet ind i din undervisning

  1. Tænk ud af boksen, og tænk gerne på, hvad de sociale medier og digitale værktøjer, som eleverne bruger, kan bidrage med i din undervisning.
  2. Hop ud i det. Lad eleverne guide dig, hvis du ikke er helt tryg ved det. De har enormt mange kompetencer, som du kan drage nytte af.
  3. Kast dig ud i brugen af SkoleTubes mange spændende værktøjer.
  4. Spar med dine kolleger, lær af hinanden, og del dine idéer.
  5. Hop med på Instagram-vognen. Her vrimler det med idéer til, hvordan man kan inddrage kreativitet i undervisningen.
  6. Inddrag eleverne – de har masser af gode idéer.
  7. Giv dig selv og eleverne tid til det kreative arbejde.
  8. Tal i klassen om elevernes produkter, og skab en kultur, hvor de tør fremvise det, de har lavet, og hvor de kan græde, grine og lære af hinandens kreative processer.
  9. Skab tryghed blandt eleverne. Start med opgaver, hvor alle kan være med.
  10. Gå foran som det gode eksempel!
Del artiklen

Kommentarer